Hoppa till artikelns andra spalt.

Trots minskning – Sverige näst bäst

Trots att Sverige minskat investeringar i forskning och utveckling satsar landet fortfarande näst mest i EU.

investeringar inom forskning och utveckling, FoU. I förhållande till bruttonationalprodukten, BNP, satsade Finland följt av Sverige mest. Det visar Eurostats sammanställning av EU-ländernas FoU-satsningar under fjolåret.

I genomsnitt stod FoU-investeringarna i medlemsländerna för två procent av BNP. EU:s mål är att sådana investeringar ska uppgå till tre procent av BNP senast år 2020.

Jämfört med 2004, det tidigaste året som det finns siffror för alla medlemsländer för, har alla länder förutom tre ökat sina investeringar i FoU. Ett av de tre länderna är Sverige.