Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) vill lyfta fram löntagarnas rättigheter i handelsavtalet mellan EU och USA men facken är rädda att det inte räcker.

Bild: Socialdemokraterna

Hoppa till artikelns andra spalt.

Näringsministern tonar ner sanktionsmöjligheter i TTIP

Dåliga erfarenheter med det sydkoreanska frihandelsavtalet gör att facken kräver skärpningar i det kommande avtalet mellan EU och USA. – Djävulen sitter i detaljerna, säger Susanne Lindberg Elmgren, utredare på LO.

I diskussionen om det kommande handelsavtalet mellan EU och USA, TTIP, har de svenska facken LO, TCO och Saco ställt krav på respekt för grundläggande fackliga rättigheter. För att möta det faktum att USA inte ratificerat centrala ILO-konventioner på området vill facken få med fackliga rättigheter i handelsförhandlingarna. Taktiken är dock inte att kräva amerikansk ratificering.

– Det är en återvändsgränd. Däremot vill vi ha en övervaknings- och uppföljningsmekanism om USA inte lever upp till ILO-konvention 87 och 98, sade Susanne Lindberg Elmgren, utredare på LO, till Europaportalen.

I en färsk skriftlig ordväxling i riksdagen mellan Ali Esbati (V) och Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) säger ministern att man i förhandlingarna ska verka för att USA ”tillämpar innehållet” i ILO-konventionerna och för att ”ett fora för uppföljning och för konsultationer sätts upp där fackliga rättigheter och kränkningar av dessa behandlas”.

– Djävulen sitter i detaljerna. Frågan är hur denna uppföljning formuleras. Vad ska hända om en av parterna inte lever upp till sina åtaganden och fortsatt kränker fackliga rättigheter? Det måste finnas någon typ av konsekvenser – sedan vet jag inte riktigt hur de ska se ut, sade Susanne Lindberg Elmgren och pekar på att facket haft dåliga erfarenheter med frihandelsavtalet från 2011 mellan EU och Sydkorea där sydkoreanska brott mot grundläggande fackliga rättigheter inte lett till någon konsekvens.

Annons

– Det måste finnas kraft i EU:s mandat att hävda fackliga rättigheter, sade Susanne Lindberg Elmgren.

Mikael Damberg försäkrar dock att fackens fråga har hög prioritet för den svenska regeringen.

– Jag tycker det är otroligt viktigt att föra in löntagarnas rättigheter och vara pådrivande i avtalet för att göra hänvisningar till inte minst ILO-konventionen. Sedan ska man vara medveten om att USA som land inte har ratificerat ett antal av ILO:s kärnkonventioner och det är en utmaning i arbetet med TTIP, sade Damberg till Europaportalen.

Betyder det att du är öppen för hårdare skrivningar och eventuellt ha sanktionsmöjligheter?

– Jag vill inte börja i den ändan utan jag vill börja med att säga att Sverige kommer att driva på för att få ett avtal där vi gör hänvisningar till ILO:s konventioner, sade näringsminister Mikael Damberg.