Nuvarande statssekreterare Ulf Holm och förra statssekreterare Johanna Lybeck Lilja delar synen på EU:s bankunion: Sverige bör avvakta

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svensk konsensus: Ingen bankunion i dag tack

Inställningen att avvakta med ett svenskt ställningstagande till EU:s bankunion har ett mycket starkt politiskt stöd i riksdagen.

Om regeringen sörjer nederlagen i EU-frågor som klimatpolitik och könskvotering till bolagsstyrelser kan man känna sig betydligt tryggare när det gäller riksdagspartiernas inställning till EU:s bankunion, en union som ska förhindra nya bankkriser i EU. Sverige avvaktar – väntar och ser.

– I den här frågan är vi tämligen överens, sade nuvarande statssekreterare Ulf Holm och förra statssekreterare Johanna Lybeck Lilja i mun på varandra till Europaportalen efter ett seminarium på onsdagen om bankunionen arrangerat av Forum för EU-debatt.

Johanna Lybeck Lilja var förre finansmarknadsminister Peter Normans (M) förhandlare om bankunionen och bevakade tidigare de svenska intressena i Bryssel, en uppgift som tagits över av Ulf Holm under finansmarknadsminister Per Bolund  (MP).

Enligt Johanna Lybeck Lilja hade Sverige starka synpunkter på att euroländerna har alltför stort inflytande i beslutprocessen när en ny bankkris inträffar jämfört med EU-länder utanför valutaunionen. Likaså fanns tveksamheter kring hur politiskt ansvar ska kunna utkrävas när en handfull topptjänstemän på den nya bankavvecklingsmyndigheten har befogenheter att ta avgörande beslut.

En central del av den svenska kritiken kretsar kring att den krisfond som bankerna själva ska finansiera. Om åtta år ska fonden nått sin maxgräns på 55 miljarder euro, ett belopp som anses allt för litet för att stå pall vid en allmän bankkris. Det kan jämföras med de 592 miljarder euro som krisbanker fått utbetalt av skattemedel mellan 2008-2012. Frågan är därför vem som i slutändan kommer att få betala nästa bankkris.

– Man kan inte med säkerhet säga att det är uteslutet att skattebetalarna skulle kunna drabbas om vi går med i bankunionen, sade Johanna Lybeck Lilja. Hon betonade att ”fonden är extremt liten” och bara klarar att en europeisk storbank fallerar.

Johanna Lybeck Lilja påpekar att med striktare krav och tillsyn, sund och hård krishantering med en väldigt stor fond skulle bankunionen bli ett slags försäkringssystem för banker.

– Men jag tycker att det är oklart på flera punkter. När det gäller kraven på bankerna så är de hårdare inom bankunionen än vad de är i flera medlemsstater men lägre än vad de är i Sverige. Vad det gäller tillsynen vet vi inte ännu eftersom ECB bara haft tillsyn i några veckor, sade Lybeck Lilja.

Ulf Holm poängterade att det bland riksdagens partier funnits en mer eller mindre stor skepsis mot hela bankunionsprojektet.

– Den nya regeringen är lika övertygad som den tidigare att detta kanske inte är det bästa. Det är en klok ståndpunkt att avvakta ett svenskt deltagande, sade Holm.