Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-optimismen växer

Allt fler ställer sig positiva till EU samtidigt som förtroendet för de politiska institutionerna växer. 

Nästan dubbelt så stor andel, 39 procent, har en positiv syn på EU som de som har en negativ, 22 procent. 37 procent har en neutral bild av unionen. Det visar siffror från EU:s opinionsundersökningsinstitut Eurobarometern.

Positivast syn har polacker och rumäner. I fyra länder, Grekland, Österrike, Storbritannien och Cypern, är fler negativa än positiva.

Synen på EU:s framtid har inte ökat sedan den förra undersökningen som gjorde i våras. Men andelen med en positiv syn på unionens framtid är fortfarande den högsta på tre år. Det är dock långt kvar till den stora tillförsikt som rådde innan krisens början.

 

Positivast är irländarna där 78 procent anser att EU:s framtid är ljus medan grekerna är de som har störst negativ syn på EU:s framtid, 60 procent. Av svenskarna delar två tredjedelar uppfattningen att EU:s framtid är positiv.

Annons

Även förtroendet för EU:s institutioner ökar, vilket även förtroendet för de nationella institutionerna gör. Men andelen med tillit till de politiska organen är fortfarande lägre än innan den ekonomiska krisen 2008.

 

I samband med EU-valet våren 2014 steg antalet som anser att de kan göra sin röst hörd i EU dramatiskt, från 29 till 42 procent. Den siffra har dock minskat något under hösten men är med sina 40 procent av de tillfrågade i EU den näst högsta sedan 2004. Störst inflytande tror sig svenskarna ha med 72 procent.

I genomsnitt anser dock fortsatt en majoritet av EU-borna att man inte kan göra sin röst hörd i unionen.