Blå pilar avser flyktingar som kom vattenvägen, gröna landvägen.

Bild: Europaportalen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Fördubbling av antal flyktingar till EU

Under 2014 smugglades fler än 275 000 flyktingar till något EU-land, de flesta via båt över Medelhavet.

Antalet flyktingar som är 156 procent större än under 2013. Av de sammanlagt 276 113 personerna som olagligen tagit sig in i något EU-land kom de flesta, runt 207 000, havsvägen via Medelhavet. 

Flyktingarna kom främst från Syrien, Eritrea och Afghanistan.