Hoppa till artikelns andra spalt.

Utsläppsfördyrning kan komma tidigt

Nya regler för EU:s utsläppsrätter kan komma att börja gälla tidigare efter att ett parlamentsutskott röstat ned sin egen ståndpunkt.

Under något oklara omständigheter röstade EU-parlamentets industriutskott på torsdagen med knapp marginal ned utskottets ståndpunkt om nya regler för när EU:s system för utsläppsrätter ska börja gälla.

För att öka priserna på utsläpp av växthusgaser och skapa incitament för att satsa på grön energi vill EU-kommissionen att hundratals miljoner utsläppsrätter ska dras tillbaka från marknaden och läggas i en reserv, MSR, om priset på dem blir för lågt med start år 2021. Det ville även ansvarig för frågan i industriutskottet, Antonio Tajani, från konservativa och kristdemokratiska EPP-gruppen, men fick inte gehör för det.

Att industriutskottet röstade ned Tajanis rapport innebär att utskottet inte kommer att lämna någon ståndpunkt till miljöutskottet som är huvudutskott i frågan. I miljöutskottet väntas man ställa sig bakom att reserven för utsläppsrätterna träder i kraft redan 2017.

– Ett startdatum 2017 är nu troligare än nånsin. Det borde välkomnas eftersom det nuvarande utsläppssystemet är mycket bristfälligt, sade EU-parlamentarikerna Fredrick Federley (C), den liberala Aldegruppens ansvarige för frågan i industriutskottet, till EuropeanVoice.

Flera medlemsländer, som Tyskland, Frankrike och Storbritannien, vill också att de nya reglerna ska börja gälla 2017. Men bland annat Polen vill helst att det sker först 2021.