Minimilönerna har stigit trots finanskris

Trots höjda minimilöner i fattigare EU-länder är det fortfarande stor skillnad på vad du kan få för pengarna.

Grekland är det enda EU-land av de 22 medlemsländer som sedan 2008, året då finanskrisen började, där minimilönen sänkts. De förhållandevis största ökningarna har skett där minimilönerna är lägst: i de östra medlemsländerna.

I de 22 medlemsländer som har en lagstadgad minimilön för alla löntagare har Luxemburg den högsta: 1 923 euro i månaden, motsvarande 18 000 kronor i månaden. Lägst har Bulgarien: motsvarande 1 700 kronor i månaden. Det visar en sammanställning från EU:s statistikbyrå Eurostat.

Den högsta minimilönen är alltså mer än tio gånger så stor som den lägsta. Men om minimilönerna justeras för köpkraft, alltså hur mycket varor och tjänster varje minimilön ger i varje givet land, blir skillnaden mindre. Den högsta minimilönen är fyra gånger så stor som den minsta.

I förhållande till medianlönerna i länderna är den franska och portugisiska minimilönen den högsta på 60 procent av medianlönen. Lägst är den i Tjeckien och Estland där den motsvarar 40 procent av medianlönen.

I Sverige och fem andra EU-länder finns ingen lagstadgad nationell minimilön.