Finansminister Magdalena Andersson (S) utanför riksdagens EU-nämnd med beskedet att Sverige ännu en gång vägrar EU-kommissionen ansvarsfrihet för EU:s budget.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige vägrar EU-kommissionen ansvarsfrihet

För fjärde året i rad protesterar Sverige över hur EU:s budget sköts.

Finansminister Magdalena Andersson (S) fick EU-nämndens stöd på fredagen att rösta nej till att ge EU-kommissionen ansvarsfrihet för EU-budget 2013.

– Vi tycker att felprocenten är alldeles för hög. Det finns en målnivå på två procent och den ligger man långt ifrån, säger Magdalena Andersson till Europaportalen och poängterar att den allians mellan Sverige, Nederländerna och Storbritannien som tidigare röstat nej till ansvarsfrihet alltjämt består.

Ordförandelandet Lettland kommer på tisdag att föreslå EU:s finansministrar att anta en rekommendation till Europaparlamentet om ansvarsfrihet för EU-kommissionen. Finansministrarnas rekommendation antas med kvalificerad majoritet vilket betyder att om inga fler länder ansluter sig till nejlinjen kommer ansvarsfrihet att föreslås.

Den uppskattade felprocenten i 2013 års EU-budget var 4,7 procent enligt Europeiska revisionsrätten som varje år granskar unionens räkenskaper. Det är 0,1 procentenhet lägre än andelen fel i EU-budgeten för 2012 men en ökning från 2009 då felandelen var 3,3 procent.

– Revisionsrättens huvudbudskap är att den nya kommissionen och medlemsländerna måste fokusera mer på att få resultat när de spenderar EU:s pengar, sade Vítor Caldeira, ordförande för EU:s revisionsrätt, när han i november presenterade rapporten.

Ett fel kan vara att det saknas en underskrift eller att en offentlig upphandling inte har genomförts korrekt. Det är inte ett mått på bedrägeri, ineffektivitet eller slöseri. Revisionsrättens egen acceptansgräns för andelen fel är två procent.

Det är 20:e året i rad som EU:s revisorer ifrågasätter ”lagligheten och korrektheten” i budgetens underliggande transaktioner.

Det flesta budgetfel uppstår hos medlemsländerna själva som till närmare 80 procent administrerar EU:s budget.