Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Unik studie: Europas skuldberg växer

Tillväxten kommer inte att räcka för att börja betala av de stora skulderna i många europeiska länder som Storbritannien, Finland och Frankrike. I Sverige ökar de privata skulderna näst snabbast i Europa.

Efter finanskrisen 2008 har skulderna fortsatt att växa i de flesta stora ekonomierna.

“Detta skapar nya risker i vissa länder och begränsar tillväxtpotentialen i många”, heter det i en 123 sidor lång studie från konsultfirman McKinsey.

Studien är ovanlig i sitt slag eftersom den inte bara tar med staternas skulder utan även hushållens, företagens och finanssektorns skulder vilket ger en bredare bild över hur landets finanser ser ut.

Den slår fast att de sammanlagda skulderna i 22 utvecklade länder och 25 utvecklingsländer sedan 2007, året innan finanskrisen, växt med motsvarande 470 biljoner kronor till att under andra kvartalet 2014 sammanlagt uppåt till drygt 1,6 biljarder kronor. Det motsvarar 286 procent av de 47 ländernas samlade bruttonationalprodukt, BNP.

Bara ett, Rumänien, av de 20 europeiska länderna som ingår i studien har mellan 2007 och 2014 minskat sina totala skulder. Sin statsskuld har bara Norge minskat.

I Sverige har de totala skulderna ökat med 50 procent – långt efter krisande euroländer som Irland och Grekland som mer än fördubblat sina skulder. Den största ökningen av skuldsättning i Sverige står företagen för, näst högst av de 20 länderna. Även de svenska hushållens och finanssektorns skuldsättning i har ökat näst mest i Europa.

McKinsey slår fast att de nuvarande instrumentet, framför allt en växande ekonomi, för att få ned skulder i länder inte längre räcker till i många fall. Vissa av länderna i studien som bland annat Storbritannien måste ha en dubbelt så snabb tillväxt som prognoserna gör gällande för att klara att betala av sina lån.

 

Rapporten räknar även med att skulderna kommer fortsätta växa i många europeiska länder. Mest beräknas den spanska statsskulden att öka.