EU-kommissionär Karmenu Vella med ansvar för miljö-, fiske- och havsfrågor

Bild: Europeiska kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU missar viktiga framtida miljömål

EU kommer inte att klara sina klimatmål fram till 2050, enligt unionens egna experter.

Nästan alla EU-länder är på god väg att klara unionens utsläppsmål fram till år 2020. Men de högt satta målen till år 2050 kommer inte nås om inte ytterligare åtgärder vidtas. Det visar den Europeiska miljöbyråns klimat- och miljörapport som görs var femte år och ligger till grund för EU:s klimatpolitik.

– Europa står fortfarande inför betydande utmaningar och även en rad akuta utmaningar, sade Hans Bruyninckx, chef för EU-organet Europeiska miljöbyrån.

Fram till 2050 ska EU minska utsläppen av växthusgaser med 80-95 procent av nivåerna 1990.

– Om vi vill nå 2050-målen måste vi röra oss bortom den nuvarande politiska kursen. Vi måste bli mer ambitiösa, sade Hans Bruyninckx.

Annons

– Denna rapport är startlinjen i ett lopp mot tiden, sade EU-kommissionär Karmenu Vella med ansvar för miljö-, fiske- och havsfrågor.

Han lovade att kommissionen under året kommer att presentera en rad förslag för att skynda på arbetet med miljö och klimat. Bland annat väntas en uppdaterad version om ett tidigare EU-förslag om en ”kretsloppsekonomi” som kommissionen under hård kritik drog tillbaka strax innan jul.

EU ska även ställa om till en grönare ekonomin. Karmenu Vella visade på siffror att den gröna ekonomi i EU-länderna mellan 2000 och 2011 växte med 50 procent trots den ekonomiska krisen, från att utgöra sex till nio procent av hela ekonomin.

”Det har varit en av få ekonomiska sektorer som blomstrat när det gäller avkastning, handel och jobb sedan finanskrisen 2008”, heter det i rapporten.

Sedan 1990 har utsläppen av växthusgaser minskat i de flesta EU-länder, framför allt i de forna kommunistländerna.

Rapporten, som är den femte i ordningen, täcker allt från utsläpp, luftkvalitet, biologisk mångfald, energi och återvinning.