EU stoppade tusentals farliga produkter

Antalet produkter som förbjuds på EU:s inre marknad för att de är farliga ökar stadigt.

Under 2014 förbjöds 2 435 produkter från EU:s inre marknad för att de av olika skäl innebar fara för konsumenter.

De vanligaste produkterna som förbjöds var leksaker och kläder och textilier. Närmare två tredjedelar av de förbjudna produkterna kommer från Kina.

Sedan tolv år har EU och Island, Liechtenstein och Norge ett gemensamt varningssystem för icke-livsmedelsprodukter som anses farliga. De flesta varningarna kom under 2014 från Ungern, Tyskland och Spanien.

Sammanlagt 19 093 produkter har dragits tillbaka från EU:s inre marknad sedan 2003 via varningssystemet.