EU:s gällande dataskydd är från 1995. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kritiker: EU:s nya dataskydd kan bli ett tomt skal

EU-ländernas regeringar ändrar varenda artikel, paragraf och punkt i nya dataskyddsregler menar integritetsförespråkare.

Den digitala rättighetsorganisationen European Digital Rights, EDRi, pekar med hänvisning till läckta förhandlingsdokument på att flera EU-länder, ledda av Tyskland, gör allt för att urvattna EU:s kommande lagstiftning om dataskydd som bland annat ska reglera skydd av personuppgifter.

– Förordningen håller på att bli ett tomt skal. EU-länderna underminerar noggrant, systematiskt och grundligt innebörden i varenda artikel, varenda paragraf, nästan vartenda komma och punkt i ursprungsförslaget, sade Joe McNamee, chef på Edri, i ett uttalande på tisdagen.

Organisationen menar att många delar av förslaget i sin nuvarande form inte skulle klara en rättslig granskning utifrån EU:s ramverk för mänskliga rättigheter.

Kommissionens ursprungsförslag från 2012 är en uppdatering av EU:s tjugo år gamla dataskyddsregler som i dag i mångt och mycket är föråldrade. EU-parlamentet antog sin ståndpunkt om uppdateringen för ett år sedan då de på flera punkter skärpte kommissionens förslag.

Medlemsländerna hoppas kunna nå en gemensam position innan sommaren för att därefter inleda förhandlingar med EU-parlamentet.

Den nya lagstiftningen handlar om graden av skydd för enskilda personer vid all behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter på internet. Det rör även myndigheters rätt till behandling av personuppgifter.