Annons

Statsminister Stefan Löfven. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Löfven: Ja, jag är europé

Arbetsmarknaden stod i centrum när statsminister Stefan Löfven presenterade årets prioriteringar i EU-samarbetet.

– Ja, jag är europé, deklarerade statsminister Stefan Löfven (S) när han på måndagen presenterade regeringens prioriteringar i EU-arbetet för 2015 under ett tal på Handelshögskolan i Göteborg.

– Det genombrott som EU behöver i dag är ett EU som kommer närmare de människor det är skapat för att tjäna. Ett EU som fokuserar på sysselsättningen, säkerheten och hållbarheten, sade Stefan Löfven som listade fem huvudprioriteringar.

Regeringens motto om ”ordning och reda” på arbetsmarknaden gäller även EU.

– Vi vill skapa ordning och reda på den europeiska arbetsmarknaden, där vi stärker anställdas rättigheter, där vi stoppar social dumpning och utnyttjande av regelverk och där vi står upp för principen om lika lön för lika arbete!

En viktig fråga för regeringen är att få till stånd en ändring av EU:s så kallade utstationeringsdirektiv som reglerar när EU-medborgare arbetar tillfälligt i ett annat medlemsland.

– Det finns ingen naturlag som säger att en öppen europeisk arbetsmarknad ska försämra människors arbetsvillkor, sade Löfven som påpekade att en av fem arbetsplatsolyckor i Sverige drabbar utstationerad arbetskraft från andra EU-länder.

Löfven pekade även på att stora delar av EU-ländernas kvinnliga befolkning inte finns på arbetsmarknaden.

– Vi måste sluta stänga ute kvinnorna från arbetsmarknaden! Var tredje kvinna i arbetsför ålder i EU vaknade upp i morse utan ett jobb att gå till, sade statsministern som även lyfte fram traditionellt svenska hjärtefrågor i EU-samarbetet: klimatfrågan, frihandel och fortsatt arbetet för att öppna EU:s inre marknad.

– Vi vill ha en stark inre marknad, som kopplar ihop våra ekonomier och skapar de handelsvolymer som krävs för att företag ska kunna specialisera sig och växa, sade Stefan Löfven.

Det internationella klimattoppmötet i Paris i slutet av året är en viktig del i arbetet med miljöfrågorna.

– Där måste EU se till att världen enas kring kraftfulla klimatmål, tillsammans med en konkret handlingsplan för att nå dem. Världen måste välja väg – och EU måste leda, sade Stefan Löfven.