Hoppa till artikelns andra spalt.

Nederländerna skrotar datalagringslag

En nederländsk domstol har beslutat att internetoperatörer inte längre behöver spara användaruppgifter. 

"Lagen utgör ett intrång i rätten till privatlivets helgd och rätten till skydd för personuppgifter", heter det i onsdagens nederländska dom.

Domen kom efter att EU-domstolen i april 2014 slog fast att unionens datalagringsdirektiv inte är förenligt med grundläggande fri- och rättigheter och utgör ett allvarligt intrång i privatlivet.

Den nederländska regeringen ville först behålla reglerna om datalagring från 2009 men domstolen gick alltså emot den. Domen, som dock kan överklagas, innebär enligt Nico van Eijk vid Amsterdams universitet att landets internetoperatörer inom kort troligen kommer upphöra att spara sådana personuppgifter, rapporterar public service-bolaget NOS.

I Sverige kom en utredning efter EU-domstolens dom fram till att de svenska reglerna om datalagring fortfarande ska gälla.

EU:s datalagringsdirektiv trädde i kraft i maj 2006 och tvingar internet- och telefonoperatörer att spara uppgifter på sina kunders telefonsamtal, sms, mejl och internetbesök. Kommunikationen ska sparas i minst sex månader och högst två år. Dessa uppgifter ska sedan kunna användas i polisutredningar vid misstanke om allvarliga brott.

Direktivet har varit mycket kontroversiellt. I bland annat Tyskland, Rumänien och Tjeckien har nationella domstolar underkänt datalagringen.