Hoppa till artikelns andra spalt.

Nordbor gladast i Europa

Medborgarna i Sverige, Finland och Danmark är EU:s nöjdaste.

När invånarna i de 28 EU-länderna fick uppskatta sin tillfredsställelse med livet i allmänhet satt svenskar, danskar och finländare högst betyg: åtta på en tiogradig skala där tio är nöjdast.

Det visar en sammanställning från EU:s statistikbyrå Eurostat som i förra veckan publicerade uppgifterna som inhämtades 2013.

Annons

Enligt Eurostat finns det en tydlig relation mellan livstillfredsställelse och materiella levnadsförhållanden, sociala relationer och hälsa. Det som påverkar ens nöjdhet med livet allra mest är dålig hälsa.

Utslaget på de kategorier som Eurostat delar upp invånarna i är danskar mellan 65 och 74 år de allra nöjdast med en genomsnittlig poäng på 8,6. Minst nöjda är den fattigaste femtedelen av bulgarerna med 3,3 poäng.

Sammanställningen visar vidare att personer blir mindre nöjda desto äldre de blir med ett litet undantag för åren efter pensionen. Det finns dock ingen större skillnad i nöjdhet mellan könen. Hushåll med två vuxna, med eller utan barn, är i genomsnitt nöjdare en ensamboende.

Enligt Eurostat är subjektiva mått på nöjdhet relativt överensstämmande med mer objektiva indikatorer på levandsvillkor.