Ökade arbetskostnader i EU – Sverige avviker uppåt

Arbetskostnaderna steg under det senaste året i Sverige dubbelt så mycket som i resten av EU.

De genomsnittliga timarbetskostnaderna i EU under förra årets tre sista månader ökade i med 1,4 procent i jämförelse med samma period 2013. Det visar uppgifter från Eurostat.

I Sverige ökade de med 2,8 procent. Det är betydlig mer än i de flesta ekonomiskt jämförbara EU-länder (EU15), där kostnaderna ökade med i genomsnitt en procent.

Arbetskostnaden består av löner, personalutbildning, skatter, bidrag och andra utgifter. Att sänka sina arbetskostnader får ofta till följd att konkurrenskraften ökar, något många EU-ledare anser är en av de viktigaste sätten att få igång Europas ekonomi igen.

För att få en relevant bild av arbetskraftskostnader måste det kopplas till vilken prestation anställda utför. Kostnaden i sig ger inga uppgifter om produktiviteten.