Sveriges statsskuld fortsätter stiga

För sjätte året i rad har Sveriges offentliga finanser underskott.

Sveriges budgetunderskott uppgick under 2014 till 1,9 procent av bruttonationalprodukten, BNP, visar uppgifter från Statistiska centralbyrån, SCB.

Det är försämring med 22 miljarder kronor jämfört med 2013 då underskottet var 1,4 procent. Enligt SCB beror ungefär hälften av ökningen av skulden under 2014 bland annat på att den amerikanska dollarn ökat i värde och de låga marknadsräntorna.

Annons

Men trots att budgetunderskottet, och därmed statsskulden, ökade för sjätte året i rad klarar Sverige EU:s budgetregler, de så kallade konvergenskriterierna, med marginal. De säger att budgetunderskotten inte får överstiga tre procent av BNP och statsskulden, den offentliga förvaltningens bruttoskuld, 60 procent av BNP.