USA utmanas av Kina

Kina kan snart bli EU:s viktigaste handelspartner. Ett EU-land framför andra dominerar på unionens inre marknad.

För EU som helhet var USA under 2014 den största handelspartner med 15 procent av unionens varuhandel tätt följt av Kina med 14 procent, visar en sammanställning från Eurostat. Men varuhandeln med USA minskar stadigt, 2002 utgjorde den nästan en fjärdedel. Handel med Kina har tvärtom fördubblats under samma period.

Tyskland är EU:s handelscentrum och utgjorde under 2014 den topp tre viktigaste handelspartnern med nästan alla EU-länder.

På tredje och fjärde plats kommer Ryssland respektive Schweiz.

EU:s största handelsprodukter är maskiner och transportutrustning.

När det gäller EU-ländernas export är Tyskland den klart viktigaste partnern: för 16 medlemsländer var Tyskland under 2014 den största exportdestinationen. Tyskland är även den största exportören av varor till 15 medlemsländer.

För de allra flesta EU-länder är den viktigaste handelspartnern ett annat medlemsland.