EU:s inrikeskommissionär Dimitris Avramopoulos och förste vice ordförande Frans Timmermans.

Bild: Europeiska kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU centraliserar underrättelser om terrorism

EU-kommissionen vill inrätta ett nytt centrum mot terrorism. Samtidigt ska samarbetet mellan medlemsländernas underrättelsetjänster öka.

EU-kommissionen presenterade på onsdagen sin säkerhetsagenda för de kommande fem åren. Den syftar till att slå till mot terrorism, organiserad brottslighet och IT-brottslighet.

”Under de senaste åren har nya och komplexa hot uppstått vilket framhöver behovet av ytterligare samverkan och närmare samarbete på alla nivåer”, heter det i det 21-sidiga dokumentet.

– Målet för denna gemensamma EU-agenda är att medlemsstaternas myndigheter ska samarbeta mer effektivt i en anda av ömsesidigt förtroende, sade EU-kommissionär Frans Timmermans i ett uttalande.

Den viktigaste nyheten i strategin, som ska uppföljas med konkreta lagförslag, är att ett center för informationsutbyte mellan medlemsländernas underrättelsetjänster ska sättas upp i nederländska Haag. Där huserar sedan tidigare flera av EU:s brottsbekämpande byråer, bland annat polisbyrån Europol.

En annan framskjuten del i agendan är arbetet mot radikalisering av unga. Även här ska ett centrum inrättas för att samla in och sprida expertkunskaper om radikalisering genom EU:s nätverk för kunskapsspridning om radikalisering (RAN) som finns sedan 2011. Större IT-företag ska även involveras i nationella brottsbekämpande myndigheters arbete.

Kommissionen fick i juni 2014 uppdrag av medlemsländernas stats- och regering att ta fram en strategi för 2015-2020 men arbetet har intensifierats av terroristattackerna i Paris och Köpenhamn.

Medlemsländerna och EU-parlamentet ska nu säga sitt om agendan.