Europas undersysselsatta kartlagda – 240 000 svenskar vill jobba mer

Var femte deltidsanställd svensk vill gärna ha mer arbetstid.

Två tredjedelar av de 238 000 svenskarna är kvinnor. Det framgår av en sammanställning från EU-statistikbyrån Eurostat.

I hela unionen är det närmare tio miljoner av de 44 miljoner deltidsarbetarna som skulle vilja arbeta mer än de gör, de undersysselsatta. Även i EU utgörs den största delen av denna grupp av kvinnor: två tredjedelar.

Störst andel undersysselsatta av de deltidsarbetande har Grekland.