Hoppa till artikelns andra spalt.

Kompromiss släpper fram klimatsmartare biobränslen

EU-parlamentets miljöutskott har godkänt ett kompromissförslag för att styra bort användningen av gamla biobränslen till nya.

På tisdagen röstade EU-parlamentets miljöutskott med siffrorna 51 för och 12 mot för nya regler om biobränslen i fordon.

Tidigare EU-regler gjorde gällande att minst tio procent av allt fordonsbränsle i medlemsländerna måste komma från så kallade biobränslen – bland annat etanol och biogas – till år 2020. Men kritik riktades mot reglerna för att de gjorde det mer lukrativt för odlare att sälja sina grödor till bränsletillverkare istället för till matproducenter och därmed öka det globala priset på mat. En annan konsekvens blev dessutom att skog skövlades för att skapa åkermark vilket leder till mer växthusgaser – motsatsen till det man ville uppnå. Denna typ av biobränslen kallas konventionella.

EU-kommissionen lade 2012 fram ett förslag om att göra det mindre fördelaktigt att utvinna bränsle ur matgrödor. Men det är först nu som medlemsländerna och EU-parlamentet lyckats komma överens om hur dessa ska se ut.

– Det är en viktig reform som kommer att stödja utvecklingen av nya avancerade biobränslen i Europa utan att hämma användningen av klimateffektiv etanol och biodisel, sade EU-parlamentariker Christofer Fjellner (M) som ansvarat för frågan i den parlamentets största partigrupp, konservativa och kristdemokratiska EPP, i en kommentar.

Med överenskommelsen sänks gränsen för andelen konventionella biobränslen från de tidigare tio till sju procent. Parlamentets ansvarige ledamot, den liberale finländaren Nils Torvalds, hade istället vilja ha gränsen vid sex procent. Han ville dessutom ha en bindande nivå för nyare moderna, så kallade avancerade, biodrivmedel – exempelvis skogsprodukter och avfall, som inte på samma sätt konkurrerar med matgrödor eller har en stor negativ inverkan på miljön på minst 2,5 procent av allt fordonsbränsle. I uppgörelsen uteblir dock ett sådant bindande mål utan det blir upp till varje medlemsland att sätta en gräns.

– Ett bindande mål hade behövts för att verkligen sätta fart på investeringar i de avancerade bränslena. Men den nya lagen hindrar inte EU-länderna från att vara mer ambitiösa, sade Linnéa Engström, miljöpartistisk EU-parlamentariker som är ersättare i miljöutskottet, i ett uttalande.

Hela EU-parlamenetet ska ta ställning till kompromissen i slutet av april och väntas då ge den sitt stöd.