Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige gav flest flyktingar asyl

Sverige beviljade under 2014 flest asylansökningar i EU i förhållande till befolkningsmängden.

Med drygt 30 000 beviljade asylansökningar i första instans var Sverige det EU-land som förra året gav flest personer asyl räknat på befolkningsmängden. I absoluta tal byter Sverige sin topposition jämfört med 2013 med Tyskland som gav något mer än 40 000 personer asyl. Det visar en sammanställning från EU:s statistikbyrå Eurostat.

Den enskilt största gruppen som fick asyl i EU var syrier – över 66 000 eller en två femtedelar.

Av dessa stod Sverige för 16 300 och Tyskland för 23 900 beviljade asylansökningar.

Sammanlagt avgjordes 360 000 ansökningar i hela EU vilket innebär att knappt hälften fick godkänt.

Motsvarande siffra för Sverige är tre fjärdedelar vilket gör Sverige, nästefter Bulgarien, till det EU-land som är generösast i sin bedömning av asylansökningarna.

Europaportalen har tidigare redogjort för hur antalet asylsökande fördelade sig på medlemsländerna under 2014 då 625 000 ansökningar gjordes. Att betydligt färre ansökningar avgjordes beror till största del på den långa handläggningstiden mellan ansökan och beslut.