Arnór Sigurjónsson, Island, Carl Haglund, Finland, Peter Hultqvist, Sverige, Nicolai Wammen, Danmark och Øystein Bø, Norge. Bild tagen på Nordefco-mötet i Arvidsjaur 10-11 mars.

Arnór Sigurjónsson, Island, Carl Haglund, Finland, Peter Hultqvist, Sverige, Nicolai Wammen, Danmark och Øystein Bø, Norge. Bild tagen på Nordefco-mötet i Arvidsjaur 10-11 mars.

Tätare nordiskt försvarssamarbete efter ”rysk aggression”

Försvarsexpert ser politiken som en viktig förberedelse för ökat samarbete med eller medlemskap i Nato. 

För att bemöta Rysslands militära aggression vill försvars- och utrikesministrar från Norge, Danmark, Finland, Sverige och Island utöka försvarssamarbetet mellan länderna. Det framgår i en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter på fredagen.

De poängterar särskilt ”den ryska aggressionen mot Ukraina och den olagliga annekteringen av Krim”, som de anser är brott mot folkrätten.

”Rysslands agerande är den största utmaningen mot den europeiska säkerhetsordningen”, skriver de och tillägger att ”vi måste konstatera att det inte längre råder business as usual och vi har ett nytt normalläge att förhålla oss till”.

Ett utökat informationsutbyte, utökat samarbete i produktion av försvarsmateriel och fler gemensamma militärövningar utlovas i vad som av Jacob Westberg, forskare vid Försvarshögskolan, beskrivs som ”en viktig demonstration av enighet och solidaritet”.

– De nordiska länderna visar att de vill möta den försämrade säkerhetsutvecklingen tillsammans. Det är viktigt att vi markerar solidaritet med våra grannländer och på så sätt minska sannolikheten för att Ryssland försöker utöva liknande påtryckningar på de baltiska länderna som man har gjort mot andra forna sovjetrepubliker, säger Jacob Westberg till Europaportalen.

Jacob Westberg menar samtidigt att nordiskt samarbete i sig inte är en nyhet. Överenskommelsen som presenterades på fredagen bygger vidare på Nordefco, Nordic Defence Cooperation, ett avtal som slöts 2009.

Men frågan är vad samarbetet kommer innebära i händelse av väpnad konflikt i området. Folkpartiets försvarspolitiska talesperson Allan Widman som förespråkar ett svenskt Natomedlemskap menar att det nordiska samarbetet huvudsakligen gäller i fredstid.

– Norge och Danmark är som medlemmar i Nato i första hand hänvisade till Nato när det handlar om försvaret av Natoländernas territorium. Och när det gäller Finland så har regeringen varit tydlig med att det inte heller är någon försvarsallians, sade han till Svenska Dagbladet.

Jacob Westerberg instämmer i kritiken, men menar att den nuvarande överenskommelsen är viktig som en förberedelse för utökade samarbeten med Nato i framtiden.

– Den dag politikerna antingen beslutar att vi ska gå med i Nato eller fattar ett beslut att vi ska militärt samverka med Nato, då finns det en förmåga på plats och då kan man agera snabbt, säger han.