Hoppa till artikelns andra spalt.

Svensk innovation EU-bäst

För sjunde året i rad imponerar Sverige mest på EU-kommissionen där det gäller innovation. Men samtidigt tappar Sverige höjd vilket bekymrar innovationsminister Mikael Damberg.

På den skala från noll till ett som EU-kommissionen använder för att mäta innovation – ett mått på bland annat företagsklimat, investeringar i forskning och patent – hamnar Sverige högst på 0,740. Det visar EU-kommissionens årliga sammanställning över graden av innovation i unionen under 2014.

”Sverige har varit det mest innovativa medlemslandet under hela perioden 2007-2014”, heter det i rapporten som dock pekar på att tvåan Danmark nästan har kommit ikapp.

Detta beror både på att innovationspoängen för Danmark år för år har ökat medan Sveriges år 2012 började minska.

”Minskningen var rätt kraftig under 2014”, skriver kommissionen som jämför det svenska toppåret 2008 då den svensk poängen låg 42 procent över EU-genomsnittet medan det i fjol sjunkit till 33 procent av genomsnittet.

Sveriges närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) är bekymrad över utvecklingen.

– Vi är fortfarande bäst i EU men ligger samtidigt långt bakom Schweiz som är bäst i Europa. Och den globala utvecklingen går snabbt. Därför måste vi få ut mer nytta av våra investeringar i forskning och utveckling, sade Damberg i ett uttalande och tillade att målet är att Sverige ska vara ”ett av världens bästa länder när det gäller innovation”.

För EU som helhet har innovationsgraden knappt förändrats sedan 2013. Jämfört andra stora ekonomier som Japan, USA och Sydkorea, ligger EU en bra bit efter.