Belgiska författningsdomstolen. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Även Belgien stoppar kontroversiell datalagring

Den belgiska författningsdomstolen ogiltigförklarar EU:s datalagringsdirektiv med motiveringen att det strider mot rätten till privatliv.

Den belgiska domstolen gick i torsdagens dom på samma linje som EU-domstolen som i fjol slog fast att unionens datalagringsdirektiv inte är förenligt med grundläggande fri- och rättigheter och utgör ett allvarligt intrång i privatlivet.

I Sverige kom en utredning efter EU-domstolens dom fram till att den svenska lagen som bygger på det utdömda EU-direktivet om datalagring fortfarande ska gälla.

EU:s datalagringsdirektiv trädde i kraft i maj 2006 och tvingar internet- och telefonoperatörer att spara uppgifter på sina kunders telefonsamtal, sms, mejl och internetbesök. Kommunikationen ska sparas i minst sex månader och högst två år. Dessa uppgifter ska sedan kunna användas i polisutredningar vid misstanke om allvarliga brott.

Direktivet har varit mycket kontroversiellt. I bland annat Nederländerna, Tyskland, Bulgarien, Rumänien och Tjeckien har nationella domstolar underkänt datalagringen.