Hoppa till artikelns andra spalt.

Färre söker asyl i Sverige

Till skillnad från EU som helhet minskar antalet nya asylansökningar i Sverige markant.

185 000 personer ansökte för första gången om asyl i något EU-land under årets tre första månader, en ökning med 86 procent jämfört med samma period 2014, visar siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat.

De allra flesta ansökningar, mer än hälften, gjordes i Tyskland och Ungern. Med 11 400 ansökningar hamnar Sverige på en femteplats.

Jämfört med föregående kvartal, de tre sista månaderna 2014, var antalet nya asylansökningar nästan lika stort i EU som helhet. I Sverige minskade dock antalet asylansökningar under samma period med 41 procent.

Flest ansökningar per invånare gjordes i Ungern följt av Sverige.

De flesta asylansökningarna kommer från personer från Kosovo, Syrien och Afghanistan.