Lägsta arbetslösheten på fyra år

Inte sedan juni 2011 har andelen arbetslösa varit lägre i EU-länderna.

I maj var arbetslösheten i EU-länderna i genomsnitt 9,6 procent, enligt siffror från Eurostat. Det är den lägsta arbetslöshetsnivån sedan juni 2011.

Lägst arbetslöshet hade i maj Tyskland, 4,7 procent, medan Grekland och Spanien har den högsta med runt en fjärdedel av den arbetsföra befolkningen utan jobb. I Sverige var arbetslösheten i maj 7,7 procent.

För Storbritannien, Lettland och Grekland kommer siffrorna från mars, för Estland och Ungern från april.