EU:s hälsokommissionär Vytenius Andriukaitis, EU-parlamentets Marit Paulsen och Juris Štalmeisters som representerade medlemsländerna under förhandlingarna.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Marit Paulsen nöjd efter historisk enighet om djurhälsa

EU tar ett samlat grepp om djurhälsan och bekämpar antibiotikaresistenta bakterier.

EU-parlamentet och medlemsländernas jordbruksministrar nådde efter två års förhandlingar på måndagens enighet om ett omfattande lagpaket för djurhälsan i EU.

– Efter 40 års kamp för djuren skymtar jag målsnöret. Denna nya lag kommer att bli en viktig verktygslåda för djurens välbefinnande i framtiden, sade Marit Paulsen (FP) som ansvarat för frågan i EU-parlamentet i ett uttalande.

Under den nya lagen samlas 39 tidigare lagar som tillkommit under 50 år av lagstiftning i EU. För första gången tar lagpaketet sambandet mellan djurhälsa och folkhälsa i beaktande. Den ska även bekämpa uppkomsten av antibiotikaresistens bland djur och människor.

Lagpaketet väntas bli formellt godkänt innan årets slut. Den kommer att börja gälla först fem år senare.