Vi har en ny webbsida där vem som helst kan skriva till kommissionen med en idé för att minska krånglet eller förbättra ett utkast till lagstiftning, och kommissionen svarar på alla synpunkter som kommer in. Det skriver Frans Timmermans, EU-kommissionens förste vice ordförande.

Vi har en ny webbsida där vem som helst kan skriva till kommissionen med en idé för att minska krånglet eller förbättra ett utkast till lagstiftning, och kommissionen svarar på alla synpunkter som kommer in. Det skriver Frans Timmermans, EU-kommissionens förste vice ordförande.

Vi lovar mindre och bättre lagstiftning

Ni som är oroliga att det här innebär att vi tänker slänga regelboken i papperskorgen, ni kan vara lugna. Vi vill göra reglerna enklare att förstå och följa, inte göra oss av med dem.  Det skriver Frans Timmermans, EU-kommissionens förste vice ordförande.

EU-kommissionen har antagit och presenterat sin agenda för bättre lagstiftning, en av våra tio prioriteringar för 2015. Det kanske inte låter så spännande bredvid ämnen som “den digitala inre marknaden” eller “energiunionen”, men det är faktiskt väldigt viktigt och gör stor skillnad i människors vardag. Med de här reformerna ändrar vi hur EU stiftar lagar.

Vi vill få in mer idéer från allmänhet, företag, ideella organisationer, kommuner och alla andra som har med EU-reglerna att göra i vardagen. Vi vill att de ska tala om för oss vad som fungerar och inte fungerar, och framför allt vad de tycker att vi kan göra bättre. De kanske är tvungna att fylla i blanketter på papper och vill att vi ska införa ett digitalt system? De kanske tycker att det tar en massa tid att godkänna nya produkter och har idéer på hur man kan göra det snabbare men lika säkert?

Vi vill titta på gamla och nya lagar på samma sätt. När vi planerar nya lagar ska vi fråga alla vad de tycker, fråga arbetstagarna hur det påverkar deras arbete, ideella organisationer hur det påverkar miljön, företagen hur det hjälper eller hindrar deras tillväxt. Vi ska sen be oberoende experter kontrollera att vi har ställt rätt frågor till rätt personer och att vi har bedömt deras svar omsorgsfullt.

Allt krångel kommer inte från Bryssel, så det är dags att avliva den myten. Men det innebär inte att EU inte kan bidra till att bekämpa krånglet, var det än kommer ifrån. När vi hittar problem med våra egna regler ska vi försöka lösa dem, och när det finns problem med hur de nationella regeringarna har tolkat och genomfört våra regler ska vi samarbeta för att hitta en lösning.

Vi kan bara hjälpa till om vi vet var skon klämmer, och det är här som ökad öppenhet och samråd med allmänheten kommer in. Ju fler som berättar för oss om sina problem, desto bättre kan vi lösa dem. Vi har en ny webbsida där vem som helst kan skriva till kommissionen med en idé för att minska krånglet eller förbättra ett utkast till lagstiftning, och kommissionen svarar på alla synpunkter som kommer in.

Vi har också inrättat ett nytt expertforum för att samla in förslag, bedöma dem och vidarebefordra dem till kommissionen. Det här forumet ska bestå av experter som utnämns av EU-ländernas regeringar och folk från småföretag, ideella organisationer, fackföreningar, konsumentorganisationer och regionala och lokala myndigheter. Vi vill att de experter som har att göra med våra regler i vardagen ska tala om för oss vad de tycker kan bli bättre.

En annan sak som behövs för att åstadkomma riktiga förändringar är politisk vilja, och den har vi. Den här nya EU-kommissionen har jobbat i sex månader, och vi har redan gjort stora förändringar. Vårt första arbetsprogram, kommissionens årliga att göra-lista, var bara 20 procent av storleken på programmen de senaste fem åren. Det beror på att vi bara tar oss an frågor där vi verkligen behöver en europeisk lösning. Och nu när vi i grunden ändrar hur vi stiftar lagar, kommer allt som kommer från Bryssel att vara ordentligt genomarbetat och lätt att tillämpa.

Vi gör de här ändringarna eftersom allmänheten vill det och eftersom Europa behöver det. EU-valet 2014 skickade en signal till EU-institutionerna om att väljarna tyckte att vi stiftar för många lagar. Euroskeptikerna har fel om mycket, men när väljarna röstar på euroskeptiska partier som ett sätt att säga åt oss att sakta ned med lagstiftandet, måste vi lyssna.

Det är också rimligt nu under den ekonomiska återhämtningen att vi hjälper folk att tillämpa våra regler effektivt. Vi vill att företagare och anställda på våra småföretag ska ägna sin tid åt att konstruera, formge, skapa, tillverka och sälja, inte läsa regelböcker och fylla i blanketter! Och ni som är oroliga att det här innebär att vi tänker slänga regelboken i papperskorgen, ni kan vara lugna. Vi vill göra reglerna enklare att förstå och följa, inte göra oss av med dem. Det gäller arbetstagarnas rättigheter, miljöskyddet, skyddet av den personliga integriteten och alla andra våra grundläggande värderingar.

EU förändras eftersom omvärlden förändras. Agendan för bättre lagstiftning är kanske inte vad du brukar diskutera kring fikabordet, men jag hoppas att den blir en anledning för dig att sitta ned om ett par år och säga till dina vänner: "Folk i Bryssel lyssnade faktiskt. Det har blivit annorlunda. Jag kan börja stödja EU-projektet igen."

Frans Timmermans
EU-kommissionens förste vice ordförande