Sverige hade näst störst befolkningsökning

Näst efter Luxemburg hade Sverige under 2014 den största ökningen av befolkningen i förhållande till storlek.

EU-ländernas befolkning ökade under 2014 med sammanlagt 1,3 miljoner invånare, visar siffror från statistikbyrån Eurostat.

Den största delen av ökningen förklaras av invandring.

Överlägset största relativa befolkningsökning hade Luxemburg med 24 nya personer per 1000 invånare. Sverige hade med knappt elva nya personer per tusen invånare den näst största ökningen.

I tolv av medlemsländerna minskade befolkningen, mest på Cypern och i Grekland.

Sammanlagt föddes under 2014 5,1 miljoner bebisar, flest i förhållande till befolkningen på Irland, minst i Bulgarien.