Annons

Till 2030 ska utsläppen av växthusgaser minskas med 40 procent jämfört med 1990. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Utsläppsavgifter ska hjälpa fattiga EU-länder

EU-kommissionen minska antalet utsläpprätter för att göra det dyrare att släppa ut växthusgaser. En del av pengarna ska gå till omställning i unionens fattigare medlemsländer.

I sitt sommarpaket för energi föreslog EU-kommissionen på onsdagen nya regler för unionens system med utsläppsrätter. För att få släppa ut koldioxid måste företag ha utsläppsrätter. Men många anser att priset på dem i dag är för lågt för att nå EU-målet om 40 procent minskade utsläpp till år 2030.

Antalet utsläppsrätter som utfärdas varje år ska från och med 2021 minskas med 2,2 procent per år. Det innebär en minskning med närmare en fjärdedel mellan 2021 och 2030. Syftet är att skapa incitament för företag att satsa på förnybara bränslekällor.

EU-kommissionen vill även att de nuvarande undantagen för konkurrenskraftiga branscher ska fasas ut från de nuvarande 177 till 50. De branscher som står under utomeuropeiskt tryck och riskerar att tvingas utlokalisera sin verksamhet till länder utanför EU ska däremot få lättnader genom fler gratis utsläpprätter.

En ”innovationsfond” föreslås dit pengar från utsläppsrätterna ska gå. Dessa pengar ska sedan gå till att hjälpa unionens fattigare länder med omställningen till mer miljövänliga energikällor.

I sommarpaketet som är del av EU:s så kallade energiunion ingår även förslag på tydligare märkning av elprodukters energianvändning och göra det lättare att veta vilka produkter som är energisnåla genom en stor databas på nätet.

EU-parlamentet och medlemsländerna börjar lagstifta om förslagen efter sommaren.