EU-kommissionär Cecilia Malmström meddelade på tisdagen att handelsförhandlingarna med Vietnam i princip var klara. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nytt handelsavtal ska ge skjuts åt framtida europeisk ekonomi

Ett omfattande avtal mellan EU och Vietnam kommer att ta bort tullar och andra handelshinder.

Under ett telefonsamtal mellan EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström och Vietnams närings- och handelsminister Vu Huy Hoang på tisdagen enades parterna om att alla frågor av vikt är färdigförhandlade.

– Vi är överens om ett omfattande och ambitiöst frihandelsavtal som blir en skjuts för såväl EU:s som Vietnams ekonomier. I och med sin bredd sätter avtalet dessutom en ny, bättre standard för EU:s handelsavtal med utvecklingsländer, säger Cecilia Malmström i ett uttalande.

Avtalet kommer att inom en sju till tio årsperiod efter att det trätt i kraft stegvis slopa i stort sett samtliga tullavgifter på handeln med varor mellan Vietnam och EU och vice versa. EU-länderna är idag en av de största utländska investerarna i Vietnam.

Avtalet kommer att ge europeiska företag rätt att konkurrera om offentlig upphandling i Vietnam samt ge tillträde stora delar av tjänstesektorn.  

Annons

Frihandelsavtalet innehåller också åtaganden för att upprätthålla arbetstagares rättigheter enligt ILO och regler för en hållbar miljöutveckling när det gäller till exempel skogsbruk och fiske.

Den kontroversiella frågan om särskilt skydd för företags investeringar så kallat ISDS kommer att behandlas efter att EU-kommissionen i höst lägger fram ett formellt och reformerat förslag som även ska gälla för det framtida handelsavtalet mellan EU och USA.

Om inga oväntade hinder uppstår kan avtalet sannolikt träda i kraft 2018 efter att ha godkänts av Europaparlamentet, EU-ländernas nationella parlament samt Vietnam. Det betyder att den sista tullavgiften ska vara borta senast 2028.

Förra året uppgick handeln mellan parterna till ett värde av 265 miljarder svenska kronor, i huvudsak bestående av export av elektronik och textil från Vietnam till EU-länderna. Handel med Vietnam motsvarar 0,8 procent av EU:s totala externa handel.