EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström har ägnat stor del av sin tid åt ISDS.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Malmströms förslag ska rädda TTIP

EU-kommissionär Cecilia Malmström hoppas att ett nytt domstolssystem ska öka den allmänna acceptansen för EU:s handelsavtal med USA.

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström (FP) ser den omtalande tvistlösningemekanismen ISDS som den största stötestenen på väg mot ett omfattande handelsavtal med USA, det så kallade TTIP-avtalet.

– Det finns en grundläggande brist på tillit hos allmänheten om rättvisa och opartiskhet i den gamla, traditionella ISDS-modellen. Detta är ett faktum som haft en stor inverkan på allmänhetens acceptans för ISDS och de företag som väcker talan, sade Cecilia Malmström när hon på onsdagen lade fram kommissionens plan på hur en framtida tvistlösning ska gå till.

ISDS-klausulen som finns, i de flesta internationella handelsavtal, reglerar processen när företag från ett land känner sig diskriminerade eller orättvist behandlade i ett annat land och vill få sin sak prövad i en en privat skiljedomstol.

Malmström vill istället att man sätter upp en ny internationell domstol, som i första hand omfattar EU och USA, med oberoende domare.

Dessa 15 domare ska ha kvalifikationer som är i linje med världshandelsorganisationen WTO och Internationella domstolen i Haag. Domarna ska utses av EU och USA och vilket fall de ska ta sig an får slumpen avgöra. Rättegångarna ska dessutom vara öppen och domstolens beslut ska kunna överklagas till en appellationsdomstol vilket hittills inte varit möjligt.

På sikt vill även kommissionen utöka inrätta en internationell tvistedomstol för framtida handelsavtal mellan EU och andra länder.

Cecilia Malmström tror att förslaget kommer att stilla kritiken hos de flesta ISDS-kritiker och att det kan tjäna som grund i framtida handelsavtal.

Annons

– Jag tror att detta förslag möter de reformförväntningar som framkommit i EU-parlamentet, medlemsländerna och andra under de senaste 18 månaderna, sade Cecilia Malmström.

Men den gröna partigruppen i EU-parlamentet där svenska Miljöpartiet sitter är fortfarande mycket kritisk att ens ha med en investeringsklausul i handelsavtalet med USA.

– Systemet som kommissionen föreslår har ett annat namn och några strukturella skillnader med har kvar de utmärkande dragen i ett djupt bristfälligt ISDS-system: det förblir en privat skiljedomstol utanför det rättsliga systemet skapad till företags fördelar för att utmana stater och demokratiskt stiftade lagar, sade  gruppens vice ordförande, tyskan Ska Keller, i en kommentar.

Från den socialdemokratiska S&D-gruppen, som tidigare bytt fot i frågan, välkomnas dock Malmströms förslag.

– Kommissionens förslag är den enda vägen framåt för EU:s handelspolitik och den sista spiken i kistan för ISDS, sade tyske socialdemokraten Bernd Lange som ordförande i EU-parlamentets handelsutskott.

Även EU-parlamentets största grupp, kristdemokratiska och konservativa EEP, ger tummen upp.

– Detta är ett bra förslag som visar att EU är hängivet rättssäkerhet där varken USA eller EU-länderna kan bete sig som de vill gentemot investerare, sade Moderaternas EU-parlamentariker Christofer Fjellner som är ledamot i handelsutskottet.

När EU-kommissionen, EU-parlamentet och medlemsländerna enats om ett förslag kommer förhandlingar med den amerikanska motparten att inledas.