Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs byggnad i Bryssel. Arkivbild.

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs byggnad i Bryssel. Arkivbild.

Bild: EU-kommissionen

Tolv svenskar tar plats i EU-kommitté

Nya representanter till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har utsetts.

EESK väljs av ministerrådet för fem år och Sverige representeras av tolv ledamöter. Ledamöterna kommer från tre olika intressegrupper: arbetstagare, arbetsgivare och andra intressegrupper. Den senare gruppen består av representanter för lantbrukare, konsumenter, handikapporganisationer och sociala organisationer.

De svenska ledamöterna har utsetts av regeringen. Mandatperioden sträcker sig till september 2020.