Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige förebild vid insatser mot långtidsarbetslöshet

Tolv miljoner långtidsarbetslösa i EU ska få hjälp att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

– I dag finns tolv miljoner människor i EU som varit utan jobb i längre än ett år. Denna situation är oacceptabel, sade unionens sysselsättningskommissionär, den belgiska kristdemokraten Marianne Thyssen på torsdagen när hon presenterade tre rekommendationer till medlemsländerna.

Det innebär att närmare hälften av alla arbetslösa i EU-länderna har varit utan jobb i minst ett år vilket är definitionen för långtidsarbetslöshet. Av de tolv miljonerna har över 60 procent varit utan jobb i minst två år.

– Ju längre de förblir arbetslös, desto svårare är det att för dem att få jobb igen.

För att råda bot på situationen ger hon tre förslag till medlemsländerna. Förslagen baseras på erfarenheter från främst de nordiska länderna där långtidsarbetslösheten är som lägst. Allra lägst hade Sverige där knappt var femte arbetslös hade varit det i längre än ett år. 

För att bekosta projektet vill kommissionen öronmärka motsvarande 90 miljarder kronor ur EU:s socialfond.

Förslagen ska nu diskuteras av medlemsländerna.