EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker under onsdagens tal.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Vädjande och påstridig Juncker: Vi måste agera nu

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker vädjar till medlemsländerna att visa större solidaritet med flyktingar.

– EU befinner sig inte i ett bra tillstånd. Vi måste agera nu, sade Jean-Claude Juncker på onsdagen under sitt första linjetal som EU-kommissionens ordförande.

Den största delen av talet som Juncker gav i EU-parlamentet i Strasbourg ägnades åt flyktingkrisen.

Debatten om hur flyktingströmmarna mot Europa ska hanteras har varit mycket infekterad med en splittring mellan öst och väst. Juncker uppmanade ländernas ledare att sluta peka fingrar mot varandra men läxade samtidigt upp dem som hittills vägrat ta emot flyktingar.

– Har vi verkligen glömt att 60 miljoner personer var flyktingar i Europa efter andra världskrigets förstörelse? Europa har sannerligen underpresterat i gemensam solidaritet för de flyktingar som kommit till vårt territorium.

Kritik riktades även mot länder som Slovakien som inte vill ta emot muslimska flyktingar.

 – Europa har tidigare gjort misstaget att skilja på judar, kristna och muslimer, sade Juncker som tidvis höll ett mycket engagerat tal.

Juncker föreslår att 120 000 flyktingar ska fördelas mellan medlemsländerna och att detta ska vara obligatoriskt. När kommissionen i våras i ett pilotprojekt föreslog att medlemsländerna skulle dela på 40 000 flyktingar mötte den på starkt motstånd och förslaget vattnades ut till att bara vara frivilligt.

– Detta måste göras på ett tvingande sätt. Jag hoppas att alla är med denna gång, sade Juncker som jämförde med Turkiets, Jordaniens och Libanons insatser som tillsammans tagit emot fyra miljoner syriska flyktingar.

Han vill även se över möjligheterna för laglig migration. EU:s gränsskydd ska dessutom stärkas och unionens utrikespolitiks ska intensifieras.

– Jag vill se en europeisk diplomatisk offensiv för att ta itu med kriserna i Syrien och Libyen, sade Juncker som även vill sätta upp en krisfond på 1,8 miljarder euro, motsvarande 17 miljarder kronor, för bistånd till kriszoner i bland annat Afrika.

– Jag förväntar mig att alla medlemsländer bidrar [till fonden]. Det är onormalt att medlemsländerna minskar sina bistånd.

Jean-Claude Juncker föreslår även en gemensam lista över ”säkra ursprungsländer” som omfattar EU:s kandidatländer. Listan ska göra att det blir lättare att hantera asylansökningar från dessa länder.

Centerpartiets EU-parlamentariker Fredrick Federley välkomnade talet.

”Äntligen börjar en verklig migrationspolitik formas i EU som sätter uppdraget att rädda liv i centrum och som river EU:s murar”, twittrade Fredrick Federley.

Miljöpartiets Bodil Valero instämmer.

– Det var mycket bra att Juncker också underströk vikten av legala vägar in i Europa. Vi måste se till att människor inte fortsätter att dö på vägen undan krig och förstörelse, sade Valero i ett uttalande.