EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Arkivbild.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Besviken Juncker: EU riskerar all trovärdighet

Kommissionsordförande Jean-Claude Juncker och rådsordförande Donald Tusk oroas för EU:s framtid med en olöst flyktingkris.

Juncker upprepade på tisdagen kommissionens tidigare uppmaning till medlemsländerna att faktiskt genomföra det de lovat på flera toppmöten att göra för att hantera flyktingkrisen.

– Det finns länder, även bland de stora, som inte gör en tillräcklig ansträngning. Inte tillräckligt har gjorts, i vissa fall med bred marginal. EU är inte i bra form, sade Jean-Claude Juncker under en debatt om flyktingkrisen i EU-parlamentet.

Han tillade att EU:s budget är begränsad och att kommissionen gjort allt i sin makt för att få ihop pengar till insatser i medlemsländerna men att man behöver ”extra finansiering”.

Juncker pekade även på att det fattas hundratals experter som medlemsländerna utlovat. Av de 160 000 flyktingar som länderna lovat att omfördela har hittills bara knappt 900 personer erbjudits omfördelning.

– Gapet mellan löftena och vad som ligger på bordet måste minska, annars förlorar vi all trovärdighet, sade Juncker som även vill öka trycket på flyktingarna att faktiskt registrera sig och acceptera den hjälp som erbjuds. Litauen har exempelvis erbjudit sig att ta emot drygt tusen flyktingar men ingen tackade ja.

– Ingen registrering – inga rättigheter, sade kommissionsordföranden.

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk slog fast att att ledarna i medlemsländerna ännu inte kommit överens hur man ska gå tillväga rent konkret – bara att man enats om att prioritet måste ges till att skydda EU:s yttre gränser.

– Krisen, eller snarare utmaningen, som EU står inför är kanske den största vi sett på årtionden. Den har potential att skapa tektoniska förändringar i det europeiska politiska landskapet och dessa är inte förändringar till det bättre, sade Donald Tusk som representerar medlemsländernas stats- och regeringschefer i Europeiska rådet.

Tusk varnade dessutom för att situationen riskerar eskalera med ännu fler flyktingar.

Ledarna för de två största partigrupperna i EU-parlamentet, högergruppen EPP och socialdemokratiska S&D, oroades för att krisen riskerar att splittra unionen mellan EU-kritiker och förespråkare.

– Vi måste sätta Europaförespåkandet i centrum. Det handlar om dem som vill förstöra och dem som vill bygga upp, sade den italienske S&D-ledaren Gianni Pittella.

Ledaren för den tredje största gruppen, konservativa ECR, Sayd Kamall från Storbritannien anser dock snarare att konfliktlinjen inte går mellan EU-motståndare och förespråkare utan om hur krisen ska lösas.

– Sluta skicka ut signaler att alla är välkomna och börja fokusera på dem som verkligen söker skydd, sade Kamall.

Federalisten Guy Verohofstadt, ledare för den liberala Alde-gruppen, pekade ut medlemsländernas regeringar som den största käppen i hjulet.

– Ge [stats- och regeringscheferna] ingen julledighet tills de har enats, sade Verhofstadt till Tusk och syftade på nästa ordinarie EU-toppmöte i december.