Tidigare miljökommissionär Janez Potočnik och industrikommissionär Antonio Tajani. Arkivbild.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-toppar kände till utsläppsfusk

En tidigare miljökommissionär informerade övriga kommissionen som dock inte gjorde något åt biltillverkares manipulering av utsläppstest.

2013 påpekade dåvarande miljökommissionär Janez Potočnik från Slovenien att flera biltillverkare fuskade med utsläppstest, enligt Financial Times som citerar ett brev från denne till den italienske, tidigare industrikommissionären Antonio Tajani.

I brevet talar Potočnik om den ”betydande diskrepansen mellan certifierade utsläpp och dem som faktiskt observeras på vägen”.

”Det finns en vida spridd oro att [bilarnas] prestanda har anpassats för att klara testcykeln utan att beakta den dramatiska utsläppsökningen utanför denna begränsade räckvidd”, skriver miljökommissionären som ber industrikommissionär Tajani att vidta ytterligare åtgärder för att komma åt biltillverkarna.

Enligt tidningen blev kommissionen uppmärksammad på skillnaderna mellan testresultaten i labb och på vägar redan 2011.

”Dokumentet som Financial Times fått visar att biltillverkarnas manipulering av utsläppstesterna var vida känd – och hätskt debatterad – i de högsta nivåerna i EU mycket tidigare än man tidigare trott”, skriver tidningen.

Dåvarande industrikommissionär Antonio Tajani, nu EU-parlamentariker, twittrade på måndagen ut sitt svar till på Janez Potočniks brev. Han skriver där att ett projekt sjösattes 2011 som med syfte att kunna få ett system som verkligen mäter utsläppen på plats år 2014. Han skriver även att han 2012 informerat EU-kommissionen och EU-parlamentet om diskrepansen mellan testen.

I september i år upptäckte amerikanska myndigheter att tyska fordonstillverkaren Volkswagen manipulerat sina dieselbilar så att utsläppen vid test var lägre än ute i trafiken.