EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans.

EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans.

Bild: EU-kommissionen

Fortsatt EU-fokus kring få nya reformer

EU-kommissionen föreslår 23 nya lagförslag under 2016. Det är en kraftig minskning av ny lagstiftning jämfört med tidigare.

EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans stakade på tisdagen ut vilka prioriteringar och förslag kommissionen ska presentera under 2016.

–  För ett år sen gjorde den här kommissionen en nystart och åtog sig att fokusera på de stora frågorna där folk förväntar sig att EU ska agera. Det är dags för nya tag: allmänheten kommer att döma EU utifrån de resultat vi kan nå, sade Timmermans.

De sammanlagt 23 utlovade förslagen är fördelade på fem kategorier.

Fokus ligger på fortsatta reformer av EU:s asyl- och migrationssystem. Bland annat kommer förslag på revidering av den så kallade Dublinförordningen som styr i vilket medlemsland flyktingar ska söka asyl. Det rör sig även om förslag om att sätta upp en europeisk gräns- och kustbevakning.

Kommissionen kommer dessutom med ett förslag om att samordna medlemsländernas regelverk kring bolagsskatter – en fråga som legat på bordet i många år men som ogillats av vissa länder, däribland Sverige.

En social pelare ska föreslås med nya regler kring arbetskraftens rörlighet mellan medlemsländerna.

De 23 utlovade förslagen är lika många som under 2015 men betydligt färre än de i genomsnitt 130 som den förra kommissionen lade fram varje år.

Alla förslagen inryms i kommissionsordförande Jena-Claude Junckers tiopunktsprogram som han presenterade i och med att han valdes för drygt ett år sedan.

Samtidigt lovade Timmermans att 20 förslag ska dras tillbaka eller ändras om inte EU-parlamentet och medlemsländerna enas fram till halvårsskiftet.

 

De 23 förslagen

En ny kompetensagenda för Europa

Nystart för förvärvsarbetande föräldrar

Kretsloppsekonomi

Översyn av den fleråriga budgetramen 2014-2020

Nästa steg mot en hållbar europeisk framtid

Genomförande av strategin för den digitala inre marknaden

Ett paket om energiunionen

Ett paket om arbetskraftens rörlighet

Uppföljning av strategin för den inre marknaden

En handlingsplan för det europeiska försvaret

En handlingsplan om moms

Ett paket om företagsskatt

En europeisk rymdstrategi

En pelare för sociala rättigheter

Ett europeiskt system för insättningsgaranti/fullbordande av bankunionen

Uppföljning av handels- och investeringsstrategin

Genomförande av den europeiska säkerhetsagendan

Bättre migrationshantering

Ett paket om gränsförvaltning

Utvecklingsbistånd efter Cotonouavtalet

Kapacitetsuppbyggnad inom säkerhetssektorn

Kommissionens bidrag till den globala strategin

Förslag till interinstitutionellt avtal om ett obligatoriskt register för lobbyister