EU:s finansmarknadskommissionär Jonathan Hill.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Hill: Kapitalet ska flöda friare i EU

EU:s nya kapitalmarknadsunionen ska göra det lättare för företag att hitta finansiering.

Europeiska företag har jämfört med sina amerikanska motsvarigheter svårare att få finansiering till sin verksamhet. Skillnaden för företag i olika EU-länder är ännu större. Det vill EU-kommissionen försöka råda bot på genom en rad förslag som tillsammans går under beteckningen kapitalmarknadsunionen.

Kapitalmarknadsunionen ska hjälpa europeiska företag, särskilt småföretag, så de får möjlighet till finansiering från flera håll än banker, exempelvis riskkapital och aktie- och obligationsmarknader.

– Jag vill att kapitalmarknadsunionen ska hjälpa EU:s företag att hitta flera finansieringskällor. Jag vill ta bort hindren så att det blir lättare för kapitalet att flöda fritt mellan alla 28 medlemsstater, sade EU:s finansmarknadskommissionär, den konservative britten Jonathan Hilll i ett uttalande i samband med att han på onsdagen presenterade en rad förslag och utlyste två offentliga samråd där myndigheter, banker, företag och andra intresserade får ge sin bild av vad som behöver göras för att öka finansieringsmöjligheterna.

EU-parlamentariker Gunnar Hökmark (M) välkomnar kommissionens förslag men varnar för ytterligare regleringar.

– Det är viktigt att kommissionens förslag inte leder till ökad byråkrati som underminerar bankers förmåga att agera. En gemensam kapitalmarknadsunion måste öka öppenheten, öppna upp för fungerande marknader och skapa förutsättningar för investeringar i hela EU, sade Gunnar Hökmark i ett uttalande.

Även den socialdemokratiska partigruppen i EU-parlamentet välkomnar initiativen. Men vill inte att det ska bli ett instrument för att avreglera finanssektorn.

– Kapitalmarknadsunionen måste tjäna alla och inte bara finansiärer och spekulanter, sade den nederländske socialdemokratiske EU-parlamentarikern Paul Tang i en kommentar.

2019 hoppas EU-kommissionen att kapitalmarknadsunionen kan vara på plats.