År 2025 planeras eurosamarbetet vara fullbordat. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nya framtidsplaner för euroländerna lanseras

En gemensam röst i internationella sammanhang och en högre grad av ekonomisk styning av euroländerna ska stärka valutaunionen.

EU-kommissionen presenterade på onsdagen utkast till en rad förslag som utgör det första steget mot ett fördjupat eurosamarbete.

EU-kommissionen vill bland annat ska tala med en röst i interantionella sammanhang som Internationella valutafonden, IMF. Även den så kallade europeiska planeringsterminen där medlemsländernas budgetar granskas av EU-kommissionen ska stärkas.

– EMU behöver en stabil grund att stå på, säger Valdis Dombrovskis, vice ordförande med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter, i ett pressmeddelande. EMU måste framför allt vara mer motståndskraftigt mot framtida chocker och klara av de globala utmaningar som vi står inför. Idag lägger vi fram konkreta förslag för hur reglerna för EU:s ekonomiska styrning kan förbättras, sade han.

Förslagen är hämtade ur en vision om eurosamarbetets framtid som kallas de fem ordförandens rapport vilken presenterades redan i somras. De som avses är ledarna för de fem EU-institutionerna kommissionen, Europeiska rådet, Europaparlamentet, eurogruppen och Europeiska centralbanken.

De fem ordförandena stakar ut tre steg varav det första innehåller regeländringar och förslag som inte kräver fördragsändring. Det första steget ska på gå till sommaren 2017 då steg två ska inledas med en så kallad vitbok, ett policydokument, där framstegen i steg ett bedöms och förslagen i steg två ska skissas fram mer konkret.

Det sista steget i arbetet med att fördjupa eurosamarbetet ska vara klart 2025, vilket troligen kommer att kräva fördragsändringar.

Eurosamarbetets framtid ska diskuteras på EU:s decembertoppmöte. Hittills har stats- och regeringschefernas reaktion på sommarens eurorapport varit sval.