Migrationsverket uppskattar att det i år kommer runt 160 000 nyanlända flyktingar till Sverige. Arkivbild.

Bild: Migrationsverket

Hoppa till artikelns andra spalt.

Regeringen hoppas tiotusentals flyktingar ska kunna lämna Sverige

Inom kort kommer regeringen be EU ta emot flyktingar.

När EU gjorde upp om att omfördela 160 000 flyktingar från de medlemsländer som upplever störst tryck tackade Ungern nej till de 54 000 platser som erbjöds. Eftersom inget land ännu har gjort anspråk på omlokaliseringsplatserna betyder att Sverige kan bli ensam om budet när regeringen inom några veckor lämnar in en formell begäran.

Vad Europaportalen erfar hoppas regeringen på att kunna omlokalisera mellan 20 000 till 30 000 flyktingar från Sverige till andra EU-länder.

Med Migrationsverkets prognos för 2015 på 160 000 nyanlända flyktingar skulle 30 000 omlokaliseringsplatser betyda att motsvarande knappt 20 procent av de som kommit till Sverige i år får söka asyl i annat EU-land. Till det ska läggas att Sverige också lovat ta emot 5 700 flyktingar från Grekland och Italien.

EU-kommissionen måste först övertygas att flyktingar bör fördelas från Sverige – ett land som inte liksom Italien och Grekland är den första destinationen för flyende. Sedan ska övriga EU-länder vara villiga att ta emot flyktingarna från Sverige. När Tyskland, som i likhet med Sverige är ett populärt mål för flyktingar, tidigare lyfte idén om att personer i behov av internationellt skydd skulle omfördelas från Tyskland stötte landet på hårt motstånd från övriga medlemsländer.

Om Sverige får sin begäran besvarad återstår att omsätta det i praktiken. Hittills har omlokaliseringen i EU gått trögt. På en dryg månad har bara 86 personer av 160 000 flyttats. Om takten bibehålls kommer det att ta 155 år innan sista personen kommit till sin slutdestination och därmed möjligheten att få sin asylansökan behandlad.