Sverige mest socialt rättvist i EU

Sverige och de nordiska länderna intar toppositionerna över de mest socialt rättvisa EU-länderna.

Den tyska stiftelsen Bertelmann har sammanställt 35 kriterier fördelade på sex huvudkategorier i ett socialt rättighetsindex för alla EU-länder.

Sverige hamnar i topp med 7,23 poäng på en tiogradig skala och behåller förstaplatsen, vilket landet gjort sedan den första sammanställningen 2008. Jämfört med tidigare år har dock Sverige tappat något på poängskalan.

”Framgången sker på bred grund med landet bland topp tio i alla sex kategorier”, heter det i studien.

Fördelat på de sex kategorierna ligger Sverige på en första plats när det gäller rättvisa förhållanden mellan generationerna och för den svenska familjepolitiken.

Bland de 35 kriterierna hör Sverige dock till de länder som är sämst på att skapa möjligheter på arbetsmarknaden för utrikes födda. Den relativt höga ungdomsarbetslösheten drar dessutom ned poängen något.

Det EU-land som enligt sammanställningen har minst social rättvisa är Grekland. Grekland är också det land som haft den största försämringen jämfört med 2008. Störst förbättring har Polen haft.