Hoppa till artikelns andra spalt.

Flyktingkrisen: Få länder ger pengar till EU:s Afrikafond

EU-projektet som ska stoppa orsakerna till migration från afrikanska länder möts med litet engagemang i medlemsländernas huvudstäder. Bara två procent av ländernas utlovade pengar till EU:s Afrikafond har kommit in då det återstår en vecka innan Stefan Löfven och andra EU-ledare möter afrikanska stats- och regeringschefer på Malta.

Regeringen beslutade på torsdagen att ge 27 miljoner kronor till EU:s Afrikafond. Fonden ska motverka orsaker till “irreguljär migration och folkförflyttningar i Afrika” och lanseras på EU:s toppmöte med de 23 mottagande afrikanska länderna på Malta 11-12 november.

– Sverige lägger stor vikt vid samarbetet med de afrikanska ursprungs- och transitländerna. Med den nya fonden stärker vi insatserna för att komma åt grundorsakerna som driver människor på flykt, säger biståndsminister Isabella Lövin (MP) i ett uttalande.

Målet med fonden är att få ihop närmare 34 miljarder kronor som ska användas till konkreta insatser under fem år i de afrikanska länder. Hälften av pengar kommer från EU:s budget och andra hälften ska medlemsländer skjuta till.

Men trots att EU:s stats- och regeringschefer vid toppmötet 23 september lovade att skjuta till motsvarande 17 miljarder kronor har mycket litet hänt. Ländernas ovilja och eller senfärdighet att bidra har retat upp inte minst EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker som säger att EU riskerar förlora all trovärdighet om man inte lever upp till egna beslut.  

Sverige blev i dag, som EU-kommissionen satt upp som sista dagen för bidrag, det trettonde av 28 medlemsländer som tillför pengar till fonden.