Turkiets premiärminister Ahmet Davutoğlu, statsminister Stefan Löfven och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.

Turkiets premiärminister Ahmet Davutoğlu, statsminister Stefan Löfven och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.

Bild: Europeiska unionens råd

Sverige säger nej till nya flyktingar

På tyskt initiativ bildas en grupp EU-länder som vill ta emot flyktingar direkt från Turkiet. Sverige är med i samtalen men säger nej till ytterligare flyktingar.

Innan söndagens EU-toppmöte med Turkiet bjöd den tyska förbundskanslern Angela Merkel in åtta länder, däribland Sverige, för att diskutera möjligheten att ta emot flyktingar direkt från Turkiet.

– Om [Turkiet lever upp till sina åtagande att kraftigt minska flyktingströmmen till EU] ska det kunna betyda att vi successivt kan växla över från en okontrollerad flyktingström på livsfarliga vägar till ett säkert och kontrollerat mottagande, sade statsminister Stefan Löfven (S) efter mötet.

– Jag är glad att vi har en grupp länder som är beredda att jobba tillsammans för att förbättra EU:s asylsystem, sade Löfven som tillade att de i dagsläget inte är aktuellt för Sverige att ta emot ytterligare flyktingar.

– Det är rimligt att andra länder växlar upp sitt åtagande, sade Löfven.

Tysklands Angela Merkel som tagit initiativ till samarbetet efter att en rad medlemsländer vägrat ta emot flyktingar menar att detaljerna ska mejslas fram innan nästa ordinarie EU-toppmöte i mitten av december.

– Vi ska nu börja arbetet under de kommande dagarna. EU-kommission ska därefter lägga fram ett förslag till Europeiska rådet 17 december, sade Merkel.

Enligt tyska Frankfurter Allgemeine Zeitung rör det sig om runt 400 000 personer i behov av internationellt skydd som ska vidarebosättas från Turkiet.