Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sveriges nödrop till EU: Vi klarar inte fler flyktingar

Statsminister Stefan Löfven meddelade på tisdagen att svensk lagstiftning kommer anpassa sig till EU:s miniminivå för asylrätten. Syftet är att få flyktingar att söka sig till andra EU-länder än Sverige.

En rad lagförslag presenterades på tisdagen för att strypa tillflödet av asylsökande till Sverige. Syftet är att få flyktingar att välja andra EU-länder än Sverige.

– Det är en ohållbar situation. Sverige klarar inte längre av att ta emot asylsökande på den höga nivå som vi gör i dag, säger Löfven på en extrainkallad presskonferens på tisdagen.

Han motiverar dagens åtgärdspaket med att flera myndigheter och kommuner inte längre klarar att hantera strömmen av flyktingar. Sverige har under de senaste två månaderna tagit emot 80 000 flyktingar.

– Syftet med åtgärderna är att skapa andrum för svenskt flyktingmottagande. Det kräver att vi kraftig får ner antalet personer som söker asyl och beviljas uppehållstillstånd i Sverige och istället får dem att söka sig till andra länder, säger Löfven.

Svensk lagstiftning kommer bland annat att anpassa sig till EU:s miniminivå när de gäller asylrätten så bara de allra mest behövande får stanna. Hädanefter ska uppehållstillstånden för alla skyddsbehövande förutom kvotflyktingar vara tillfälliga.

Kraven på anhöriginvandring och försörjningskraven ska skärpas och unga människor ska åldersbestämmas.

– Så kallade övriga skyddsbehövande har inte rätt till uppehållstillstånd, säger Löfven.

Åtgärderna ska gälla under tre år.

ID-kontroller på alla kollektiva transportsätt till Sverige ska dessutom införas.

Löfven beklagade samtidigt att EU-länderna inte klarat av att hantera flyktingkrisen och att de åtgärder med omfördelning av flyktingar går för långsamt.

Löfven har under dagen informerat bland annat Tysklands Angela Merkel och Europeiska rådets Donald Tusk samt EU-kommissionen och Danmarks statsminister Løkke Rasmussen..