Inrikesminister Anders Ygeman. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Glad Ygeman om flyktingavtalet: Ett genombrott

Flyktingar ska flyttas från Sverige till andra EU-länder men frågan är hur många det blir i slutändan. I dagsläget går det mycket trögt med omflyttningarna från Grekland och Italien.

Efter två timmars överläggningar  i Stockholm mellan migrations- och justitieminister Morgan Johansson (S), inrikesminister Anders Ygeman (S) och flyktingkommissionär Dimitris Avramopoulos blev de på måndagen överens om att Sverige likt Italien och Grekland ska få hjälp med flyktingmottagandet.

Från svensk sidan ses förhandlingarna som en framgång.

– Jag är väldigt nöjd. Vi har jättebra diskussioner med kommissionären i dag. Det är ett genombrott, sade inrikesminister Anders Ygeman till Europaportalen.

Överenskommelsen betyder att ett antal flyktingar inom två ska flyttas från Sverige till andra EU-länder. En annan effekt blir att Sverige inte behöver ta emot de närmare 3800 flyktingar ur samma system som beslutades tidigare i år.

Hur många flyktingar som ska lämna Sverige diskuterades i vad Morgan Johansson beskrev som en direkt förhandling mellan regeringen och EU-kommissionen.

Ingen av parterna vill dock uppge hur många av de sammanlagt 54 000 omflyttningsplatserna som återstår att fördela inom EU som komma Sverige till del. Som Europaportalen rapporterat tidigare beräknar regeringen att det kan rör sig om mellan 20 000 till 30 000 flyktingar.

– Vi tittar på antalet och mycket snart kommer vi med ett förslag, kanske redan på fredag, sade kommissionär Dimitris Avramopoulos vid en efterföljande presskonferensen.

Men EU:s omflyttningsprogram har hittills inte varit någon framgångsaga. Trots att systemet funnits i över två månader har endast 159 av beslutade drygt 100 000 flyktingar flyttas till andra EU-länder från Grekland och Italien. De flyktingar som ska flytta från Sverige kommer ytterligare att tynga ner systemet som i slutändan ska omlokalisera sammanlag 160 000 personer.

– Här måste man bygga upp strukturer. Det är klart att det tar tid men man har två år på sig. Jag har bara att utgå ifrån att kommissionen pressar på länderna, sade Morgan Johansson.

EU-kommissionen har olika politiska och legala möjligheter att pressa medlemsländer att följa de beslut som tagits. Ytterst finns bland annat möjligenhet att stämma trilskande länder i EU-domstolen. I fredags krävde Morgan Johansson att EU-kommissionen skulle ta i med hårdhandskarna mot Polen om de inte tar emot flyktingar inom programmet.  

På en fråga från Europaportalen om kommissionären var beredd att stämma de länder som inte följer fattade beslut svarande han avvisande.

–  Om vi verkligen vill nå framgång måste vi arbeta på ett enande sätt. Vi pratar inte om att bestraffa länder utan om att inspirera och övertyga länder. Kommissionen hotar inte [...] utan bygger broar, sade  Dimitris Avramopoulos.