EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker välkomnar Allan Larsson.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svensk blir EU-rådgivare

En tidigare svensk finansminister ska hjälpa EU-kommissionen att ta fram ett nytt regelverk för sociala rättigheter.

I höstas lovade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers att inrätta en ”europeisk pelare för sociala rättigheter” som ska fungera som ett ramverk på EU-nivå för saker som rör sysselsättning och sociala frågor som minimilöner, föräldraledigt och arbetslöshetsersättning.

Svensken Allan Larsson (S) får uppdraget att hjälpa EU-kommissionen att mejsla fram regelverket.

– Allan Larsson har unika erfarenheter och kunskaper på detta område, både på europeisk och internationell nivå. Jag är mycket glad över att kunna stödja mig på hans sakkunskap och låta honom agera ambassadör för detta viktiga initiativ, sade Juncker i ett uttalande.

Allan Larsson var svensk finansminister 1990-1991 och har tidigare varit generaldirektör i EU-kommissionen med ansvar för sysselsättning och socialpolitik. Han har även varit generaldirektör för Arbetsmarknadsstyrelsen. 

Det nya regelverket ska i första hand omfatta euroländerna men övriga EU-länder har rätt att gå med. EU-kommissionen väntas under början av året komma med förslag på området. Arbetsmarknadens parter ska enligt Jean-Claude Juncker få en framträdande roll i processen.