De nya reglerna tillåter dieselbilar att släppa ut dubbelt så mycket som nuvarande gränsvärden. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-parlamentet godkänner ökade bilutsläpp

EU-parlamentet lyckades inte få ihop tillräckligt många ledamöter för att stoppa ett förslag om lindrigare utsläppskrav för biltillverkare.

Efter att Volkswagenskandalen i höstas avslöjat att den europeiska biltillverkaren fuskat med avgastest enades medlemsländerna och EU-kommissionen i oktober om att lätta på utsläppskraven för alla dieselbilar och samtidigt införa nya tester.

EU-parlamentets miljöutskott vände sig mot överenskommelsen och hotade med att lägga in ett veto.

I dag onsdag tog hela EU-parlamentet ställning i frågan. För att stoppa det krävdes att en absolut majoritet, alltså minst 376 av ledamöterna, gick emot det.

Men bara 317 ledamöter röstade mot medlemsländernas och EU-kommissionens överenskommelse.

För att få ihop ett veto krävdes att ytterligare 59 ledamöter hade ställt dig bakom det. 323 röstade för och 61 avstod.

– EU-parlamentet har i dag abdikerat från sitt ansvar att skydda invånarnas hälsa, säger den gröna partigruppens ledare Rebecca Harms efter omröstningen och kallar det en seger för billobbyn.

EU-kommissionen hade innan omröstningen lovat att skriva in en översynsklausul och att EU:s system för att godkänna bilar på lång sikt ska göras om.

– Vi undviker med dagens omröstning osäkerhet: nu måste branschen följa stränga men hållbara tidsgränser. Luftkvaliteten i Europa kommer att bli bättre utan att vi går miste om arbetstillfällen, sade den italienske kristdemokratiske EU-parlamentarikern Giovanni La Via som är ordförande i miljöutskottet.

Förespråkare för överenskommelsen menar dessutom att det skulle uppstå ett rättsligt vakuum under minst två år om den inte fick grönt ljus i parlamentet.

Resultatet innebär att nivån på kväveoxidutsläpp från dieselbilar från 2017 får vara 210 procent av dagens tillåtna värde. Från och med 2020 sänks nivåerna på obestämd tid till 150 procent.

I dagsläget är utsläppen runt fyra till fem gånger så höga som gränsvärdena tillåter vid vanlig bilkörning. 

Runt hälften av nytillverkade bilar i EU drivs av diesel.