Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige redo gå långt för britternas skull

Sverige är beredd att tumma på likabehandlingsprincipen av EU-medborgare för att Storbritannien ska stanna kvar i unionen.

Statsminister Stefan Löfven (S) fick på onsdagen ett tydligt mandat av riksdagen att gå långt i försöken att ge den brittiske premiärministern David Cameron det han  vill ha för att stanna kvar i EU.

– För Sverige är Storbritannien en viktig allierad i många frågor och precis som Sverige står Storbritannien utanför eurosamarbetet, sade statsministern till riksdagens EU-nämnd.

Upplägget för att få britterna i en kommande folkomröstning att rösta ja till fortsatt EU-medlemskap är att helt eller delvis möta de brittiska kraven på fyra olika områden.

Den mest kontroversiella förändringen, att skapa en så kallad social nödbroms, handlar om att begränsa möjligheten för EU-bor till det som på engelska heter in-work benefit vilket är ekonomiska bidrag till låginkomsttagare som inte kan leva på sin lön. Ett sådant bidragssystem finns förutom i Storbritannien även på Malta men det är inte klarlagt om även andra medlemsländer kan komma att få åberopa nödbromsen.

Statsministern redogjorde i detalj för EU-nämnden hur bromsen skulle fungera. För att aktivera den sociala nödbromsen ska en medlemsstat visa att det är ett stort inflöde av arbetskraft från andra medlemsländer som under lång tid sätter landets sociala trygghetssystem under stor  press.

Löfven betonade att enskilda länder inte själva kunde använda sig av nödbromsen utan att det krävde ett beslut i EU:s ministerråd.  Han beklagade också att bromsen innebar ett avsteg från likabehandlingsprincipen om att alla EU-invånare ska behandlas lika.

– Med tanke på hur viktigt det är att vi når en överenskommelse är jag beredd att acceptera kompromissen, sade Stefan Löfven.